^Powrót do góry

Stowarzyszenie „Dom Muzyki
Tel. 609 937 358
Biuro: ul. Brzozowa 14/1a, 00-286 Warszawa
e-mail: dommuzyki@interia.pl
www.dommuzyki.com

 • Zapraszamy na Gościnną scenę Aurelio

  Dzięki uprzejmości „Aurelio Kucharze i Artyści”, Dom Muzyki będzie gospodarzem wszelkich działań artystycznych
  "Gościnnej sceny Aurelio".

  Więcej >>

 • WIĘCEJ>>

 • WITAJCIE W NASZYM STOWARZYSZENIU!

  Stowarzyszenie Integracji z artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki" to projekt niezwykły. Tworzymy pierwszy w Polsce Integracyjny Dom Pracy Twórczej! ​

  WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ:​
  nr konta 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776.

  WESPRZYJ NAS >>

 • WITAJCIE W NASZYM STOWARZYSZENIU!

  Stowarzyszenie Integracji z artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki" to projekt niezwykły. Tworzymy pierwszy w Polsce Integracyjny Dom Pracy Twórczej! ​

  WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ:​
  nr konta 52 1020 1026 0000 1502 0293 4776.

  WESPRZYJ NAS >>

 • WOLNI OD ZŁA

  Festiwal wspierający ideę DOMU MUZYKI

  WESPRZYJ NAS >>

O nas

Dom Muzyki – pierwszy w Europie Integracyjny Dom Pracy Twórczej. Idea zapoczątkowana przez Członków Założycieli Stowarzyszenia Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki” w 1998 roku. „Dom Muzyki” – ma być miejscem integracji środowisk twórczych z osobami niepełnosprawnymi, a wybitnie uzdolnionymi artystycznie. Celem funkcjonowania takiej jednostki ma być szeroko pojęta integracja artystyczna i rehabilitacyjna. Dom Muzyki  o charakterze Domu Pracy Twórczej z niezbędnymi do działań pracowniami, ma być również miejscem niezbędnej dla potrzebujących terapii. Obiekt będzie posiadał pracownie fizyko- i psychoterapeutyczne. W Domu Muzyki będą odbywać się zajęcia warsztatowe dla  osób niepełnosprawnych w pracowniach muzycznych i plastycznych oraz terapie dla osób nie posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (np. depresje, choroba dwubiegunowa afektywna, terapie „pouzależnieniowe”). Dla osób nie posiadających orzeczeń o st. niepełnosprawności, na podstawie indywidualnie dobieranych programów, jedną z podstaw terapii będzie pomoc osobom niepełnosprawnym w realizacji projektów artystycznych. Dom Muzyki będzie wydawał i promował zarejestrowane na miejscu dokonania artystyczne powstałe w wyniku integracyjnej pracy twórczej.

Do zadań Domu Muzyki będzie utworzony specjalny zespół prawników i pracowników socjalnych, którego zadaniem będzie wspieranie członków i pomoc w realizacji celów związanych z życiem codziennym podopiecznych. Nadrzędnym celem tej komórki ma być praca nad aktywizacją społeczną osób niepełnosprawnych, która w oczywisty sposób zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Dodatkowo, Stowarzyszenie „Dom Muzyki” będzie dążyć do udostępniania pracowni i gabinetów rehabilitacyjnych, miejsc noclegowych, galerii, studia nagrań oraz innych powierzchni organizacjom pozarządowym o podobnych profilach działania. Jak również życzeniem Stowarzyszenia jest, aby Dom Muzyki stał się „centrum kultury” dla młodzieży z Gminy Dębe Wielkie, która nie posiada żadnego ośrodka kultury. SIzAN niejednokrotnie było prekursorem wielu działań integracyjnych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do aktywizacji młodzieży. Na rzecz potrzebujących pomocy tworzone były pierwsze grupy wolontariatu w Mińsku Mazowieckim i okolicach. Kształtowanie takich postaw będzie również celem funkcjonującego Domu Muzyki. 

Budynek Domu Muzyki (pow. 1300 m2)  został wybudowany przez Stowarzyszenie we wsi Ruda, pow.  miński, ok. 25 kilometrów od centrum Warszawy na terenie XIX-wiecznego Parku, nad malowniczą rzeką Mienią. Inwestycja była prowadzona głównie dzięki wsparciu PFRON i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Stowarzyszenia pochodził głównie z organizowanych koncertów i innych przedsięwzięć artystycznych (ok. 150).

Do roku 2005 Stowarzyszenie zainwestowało 1 000 000 zł. Artyści i producenci koncertów zrzekali się honorariów na rzecz budowy. Wspólnie ze  sponsorami komercyjnymi (w tym barterowymi) zgromadziliśmy większość sprzętów (studio nagrań, instrumenty muzyczne, meble).Andrzej Kowalczyk,
Przewodniczący Zarządu SIzAN